top of page

Każdy kupiony u nas klimatyzator dostępny jest z usługą montażu w cenie

1200 zł netto, jako opcja dodatkowo płatna .

 Montaż podstawowy zawiera montaż jednostki wewnętrznej oraz montaż jednostki  zewnętrznej wg poniższej specyfikacji:

 • Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.

 • Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.

 • Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości natynkowo z zastosowaniem listwy instalacyjnej/korytka kablowego lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału).

 • Pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 40 cm muru (wyłączając ocieplenie).

 • Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 5 m z jednostki wewnętrznej natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału).

 • Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 5 m wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału).

 • Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 5 m wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału).

 • Zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania przy użyciu dedykowanych materiałów (izolacja ochronna, termiczna np. otulina/piana izolacyjna i folia aluminiowa).

 • Zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji instalacji, w tym również podpory ściennej lub podłogowej lub dachowej prostej.

 • Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego (do 100 g).

 • Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.

bottom of page